sluzbyPriblížte miliónom divákov svoj kraj, ponuku dovoleniek, zájazdov, hotelov alebo podujatí, ktoré organizujete. Ponúkame komplexné služby v produkcii cestopisných filmov, televíznych relácií a distribúcie do digitálneho alebo satelitného televízneho vysielania.  Predstavte svoje hotely alebo penzióny vo vlastných krátkych filmoch a využite najprirodzenejší systém šírenia na internete. V rámci celoplošného pokrytia sú naše ceny za videomarketing a online propagáciu už pätnásty rok bezkonkurenčné. Tešíme sa na spoluprácu s vami v najsledovanejšom dovolenkovom portále Slovenska alebo v televízii cestovných kancelárií a organizácií cestovného ruchu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VYSIELANIE OBLASTNÝCH A KRAJSKÝCH ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU (OOCR, KOCR) A MINISTERSTIEV TURIZMU
TELEVÍZNE VYSIELANIE CESTOVNÝCH KANCELÁRII A AGENTÚR
PRODUKCIA CESTOPISNÝCH A DOKUMENTÁRNYCH FILMOV
REKLAMNÉ SLUŽBY PRE CESTOVNÉ KANCELÁRIE A AGENTÚRY
VIDEOREPORTÁŽE A FOTOREPORTÁŽE Z INFOCIEST
VYSIELANIE ZA CENU PRODUKCIE
ONLINE TRAVEL MARKETING & BUSINESS
MEDIÁLNE A REKLAMNÉ PARTNERSTVO
CELOPLOŠNÉ VYSIELANIE V HD KVALITE
ŽIVÉ PRENOSY VYSIELANÉ ONLINE