REKAPITULÁCIA DVOCH ROKOV NA LETISKU VÁCLAVA HAVLA V PRAHE (VIDEOMAGAZÍN PRAŽSKÉHO LETISKA)

23. január 2016
in Category: Mesačník Terminál Letisko V. Havla Praha
0 26534 61

REKAPITULÁCIA DVOCH ROKOV NA LETISKU VÁCLAVA HAVLA V PRAHE (VIDEOMAGAZÍN PRAŽSKÉHO LETISKA)

Dnešné vydanie videomagazínu Terminál predstavuje zhrnutie dvoch rokov inovácí na jednom z najmodernejších medzinárodných letísk geograficky najbližšie k Slovensku.

Videoformát staronového mesačníka a aktivity na sociálnych sieťach už od roku 2013 posunuli Letisko Václava Havla v Prahe ďaleko pred Viedeň, Budapešť alebo Bratislavu.