KORUNOVAČNÉ MESTO BRATISLAVA – TRAVEL MAGAZÍN

26. marec 2015
in Category: Informácie o krajinách
0 30388 85

KORUNOVAČNÉ MESTO BRATISLAVA – TRAVEL MAGAZÍN

Bratislavské Korunovačné slávnosti patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia a sú v rámci Slovenska najatraktívnejším lákadlom pre zahraničných návštevníkov cestujúcich za kultúrou. Od roku 2003 sa každoročne konajú štvrtý júnový víkend a približujú históriu Bratislavy v tom najslávnejšom období. Počas ich konania z Bratislavského hradu vychádza korunovačný sprievod hercov v dobových kostýmoch.

V hodinu trvajúcom divadelnom predstavení sa divákom približuje autentický obrad korunovácie, keď od ostrihomského arcibiskupa kráľ dostáva korunovačné insígnie. Neskôr nasleduje pasovanie rytierov a korunovačná prísaha. Po obrade korunovácie, ktorý sa počas slávností konáva v Dóme sv. Martina, kráľ odchádza do františkánskeho kostola, kde pasuje najvýznamnejších predstaviteľov šľachty za rytierov Rádu zlatej ostrohy.

V uliciach mesta po obrade panuje ľudová veselica. Víno tečie z fontány, konajú sa rytierske turnaje a ohňostroje. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je tiež jarmok dobových remesiel, hry pre deti či festival frankovky. Počas sprievodu sú rozhadzované i pamätné korunovačné žetóny.