PRAHA A JEJ PAMIATKY

27. august 2014
in Category: Informácie o krajinách
0 5150 45

PRAHA A JEJ PAMIATKY

Praha, hlavné a zároveň najväčšie mesto Českej republiky, sa rozkladá na ploche 496 km2 a obýva ju približne 1 288 696 obyvateľov. Podľa štatistík je 14. najväčším mestom Európskej únie. Severovýchod mesta spadá do povodia rieky Labe, zvyšné územie Prahy je v povodí Vltavy. Trvalo až 11 storočí, kým sa Praha vyvinula do dnešnej podoby. Už v minulosti bola historická metropola Čiech sídelným mestom českých kniežat a kráľov, rímsko-nemeckých cisárov a tiež hlavným mestom Československa. Za pamiatkovú rezerváciu UNESCO bolo historické centrum mesta s panorámou Pražského hradu vyhlásené v roku 1971 a zaberá plochu 8,66 km2.

Do tejto rezervácie sa zaraďuje Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradom, Nové Město i Vyšehrad. Môže sa pochváliť statusom najrozsiahlejšej mestskej pamiatkovej rezervácie v Európe. Praha je právom označovaná za jedno z najkrajších miest Európy. Neobyčajné množstvo a koncentrácia zachovaných architektonických pamiatok je okrem iného zapríčinená minimálnym poškodením počas druhej svetovej vojny, na rozdiel od mnohých ostatných európskych veľkomiest. Jednou z najkrajších pamiatok a pých mesta je Staromestská radnica – Orloj zo 14. storočia. Túto svetovú raritu skonštruoval Mikuláš z Kadaně, no nebol jediným zhotovovateľom.

Orloj skrášľujú pohyblivé figúrky 12 apoštolov spolu s kalendáriom s dvanástimi symbolmi mesiaca i obrazmi zo života vidieckeho ľudu. Veža na budove radnice poskytuje návštevníkom ohromujúci výhľad na staré mesto. Medzi najkrajšie námestia v rámci Európy patrí nepochybne pražské Staromestské námestie, kde sa nachádza Kostol sv. Mikuláša s freskami z 18. storočia, Kostol p. Márie pred Týnom, kde je pochovaný známy astronóm Tycho de Brahe, palác Golz-Kinských, dom U kamenného zvona. K najpozoruhodnejším stavbám v gotickom i románskom slohu patrí dom U Ochsov, dom U červenej líšky či Štorchov dom. Za pozornosť stojí ďalej Josefov alebo Židovské mesto, kde natrafíme na židovský cintorín z roku 1478, Staronovú synagógu patriacu medzi najstaršie v Európe, Pinkasovu synagógu, alebo aj židovskú radnicu.

Najznámejšiu budovu v areáli Pražského hradu predstavuje Katedrála sv. Víta, ktorej počiatky siahajú už do roku 1344. Zvonka skrášľuje stavbu napríklad renesančná zvonica, zatiaľ čo zvnútra gotická klenba, mauzóleum i Kaplnka sv. Václava. Zachovanou pamiatkou, ktorú nik v Prahe určite neprehliadne, je aj Prašná brána z 13. storočia – jedna z 13 brán, ktoré umožňovali vstup do Prahy. Prašnou ju začali nazývať v 17. storočí, keď v nej bol skladovaný strelný prach. Krásou prekypuje i pražské Národné divadlo otvorené v roku 1881, keď na počesť tejto udalosti skomponoval Bedřich Smetana svoju známu operu Libuša. Praha ako vysoko ekonomicky vyspelý a bohatý región s výnimočne vysokou životnou úrovňou vyniká nielen nad českými, ale i európskymi štandardmi a svoj potenciál pre cestovný ruch vie naozaj dobre zúročiť.

Dôkazom toho je Pražský hrad v časti Hradčany, ktorý láka mnoho turistov. Bol založený okolo roku 880 kniežaťom Boživojom. Kedysi panovnícky dvor je dnes sídlom prezidenta Českej republiky. Areál ukrýva Matyášovu bránu, obrazáreň, kaplnku, Zlatú uličku, kde našli svoje miesto rozmanité obchodíky, vežu Daliborku – v minulosti bola väzením alebo Bielu vežu. Letohrádkom cisára Ferdinanda I. bol Belvéder, ktorý tróni v Kráľovskej záhrade Pražského hradu. Málokto vie, že Karlov most ako jedna z najobľúbenejších pamiatok mesta je nástupcom Juditinho kamenného mosta z roku 1342. Stavba tohto nového mosta bola dokončená v roku 1400. 515 m dlhý most z pieskovca bol v 17. storočí ozdobený tridsiatimi barokovými sochami a súsošiami.

K nemenej pozoruhodným miestam sa zaraďuje barokový Valdštejnský palác, Petřín s Petřínskou rozhľadňou, Zrkadlovým bludiskom s pokrivenými zrkadlami. Na tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac informácií z rozmanitých oblastí, tu čaká Národné technické múzeum so zbierkou historických vozidiel a so špeciálnou expozíciou venovanou baníctvu. Muchovo múzeum zasa dokladuje tvorbu českého umelca Alfonsa Muchu, no a Veletržný palác je miestom zbierok moderného a súčasného umenia, kde si našli svoje umiestnenie obrazy Picasa, Miróa či Klimta. Atrakciou je ďalej Wax Museum Prague – prvé voskové múzeum v Čechách. Návštevníci tu nájdu voskové figuríny známych osobností zo všetkých kútov sveta. A Múzeu hračiek, ktorého pýchou je druhá najväčšia expozícia hračiek – bábik od čias starobylého Grécka, jednoducho neodoláte.